زمین‌خواری های رضاشاه؛ از مازندران تا خوزستان

زمین‌خواری های رضاشاه؛ از مازندران تا خوزستان

تهران- ایرنا- هنگامی که رضاخان در آبان‌ماه سال ۱۳۰۴ و در پی تصویب ماده واحده انقراض قاجاریه توسط مجلس شورای ملی، به رضاشاه تبدیل شد، ملک و املاکی نداشت و حتی در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی می‌کرد. با این حال، حدود ۱۶ سال بعد، در شهریور ماه سال ۱۳۲۰، وقتی چمدانش را می‌بست تا از تهران بگریزد و به دست نیروهای شوروی نیفتد، بزرگ ترین مالک ایران محسوب می‌شد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

آمار وب سایت

  • تعداد مطالب :12346